Dataskyddspolicy

Åkarnas Hydraulservice värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan, beställning och köp som du gör hos Åkarnas.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter
Åkarnas Hydraulservice AB (556460-4709) Ullsättersvägen 5, SE-824 34 Hudiksvall är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0650-31110 eller via mail [email protected]

Vilka personuppgifter behandlar vi
Åkarnas behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in eller erhåller från en tredjepart inom ramen för vårt affärsnätverk. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss. Du kan även komma att lämna information till Åkarnas av andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, bild, IP adress, personnummer, kontakt- & adressuppgifter, personliga preferenser, telefonnummer etc.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster och produkter.
Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, uppföljningar samt för vår sälj- & produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperioden
Åkarnas behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina person-uppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra tjänster och/eller produkter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Åkarnas skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Åkarnas genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter

Om du vill ändra vår hantering av dina uppgifter
Vill du ändra vår hantering av dina uppgifter och hur vi håller kontakt med dig, kontakta vårt dataskydds-ombud på [email protected] och beskriv ditt ärende och vilka uppgifter du vill förändra. Observera att du i och med borttagandet kan förlora värdefull information så som garantier eller andra avtalsbundna tjänster, då vi förlorar all spårbarhet till dig och dina inköp.

Produktion: Securis Group AB